Menu Piaseczno-Tymczasowe
Strona GłównaDarmowe Ogłoszenia PiasecznoBaza Firm Piaseczno

Strona główna » Menu Piaseczno » Tymczasowe

Tymczasowe


XII Europejskie Dni Dziedzictwa

2009-09-09 / Administrator

Serdecznie zapraszamy do udziału w „XII Europejskich Dniach Dziedzictwa – Zabytkom na odsiecz. Szlakiem grodów, zamków i twierdz.”, które jak co roku odbędą się na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku w sobotę 12 września 2009r.

Program: godz. 18:00 – 21:30

* hejnał Czerska, przywitanie gości,
* otwarcie wystawy fotografii Arkadiusza Strzyżewskiego „Zabytki naszego regionu”
* „Wąż Uroboros czyli Klausa sen na jawie” widowisko plenerowe w wykonaniu Polskiej Rewii Konnej
* koncert zespołu MYTHOS – barwny program przedstawiający muzykę grecką, od dawnej pieśni ludowej do współczesnej (www.mythos.end.pl)
* „Tańczące fontanny” widowisko plenerowe w wykonaniu Agencji Artystycznej „AUGUSTYNEK” (www.fontanny.art.pl)


Myśleli, że są bezkarni

2009-07-27 / Administrator
Gdy interweniujący policjanci z komisariatu w Górze Kalwarii uciszali głośno zachowujących się młodych ludzi, Wojciech D. zaczął wyzywać funkcjonariuszy. 19-latek próbował im przeszkodzić w wykonywaniu czynności służbowych. Do podobnej sytuacji doszło w Konstancinie-Jeziornie. 43-letni Janusz C. zaczął agresywnie zachowywać się w stosunku do funkcjonariuszy, szarpał i uderzał policjanta, aby ten odstąpił od wykonywania czynności służbowych. Obaj byli przekonani, że są bezkarni.
... czytaj dalej

URZĄD GMINY W GÓRA KALWARIA

2009-06-02 / Administrator
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10 / 05-530 Góra Kalwaria

Telefon 022 72 73 411-13 / Faks 022 72-71-378
e-mail: umig@gorakalwaria.pl / www.gorakalwaria.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Referaty Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Urząd Stanu Cywilnego

022 727 13 71

Ewidencja ludności

022 727 35 41

Referat Planowania Przestrzennego

022 727 35 69, 022 727 26 23, 022 727 13 79

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

022 727 34 30, 022 727 12 57

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

022 727 13 76, 022 727 26 30

Referat Gospodarki Komunalnej

022 727 13 77

Działalność Gospodarcza

022 727 26 30

Biuro Rady Miejskiej

022 727 33 13

Referat Inwestycji

022 727 34 14, 022 736 39 21

Referat Finansowo-Księgowy

022 727 31 34, 022 727 48 77

Obrona Cywilna

022 736 38 26


Ośrodek Doradztwa Rolnego

022 727 35 48

Straż Miejska

022 727 34 15, 0 502 078 136

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie i Profilaktyki Uzależnień
022 727 48 76

Gminne Centrum Informacji

022 727 48 76

Wydział Komunikacji i Transportu (Filia Starostwa)

022 727 13 73

Wydział Architektoniczno-Budowlany (Filia Starostwa)

022 727 34 11-13 57 25 54, 756 75 03

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

022 727 34 14

Samodzielne stanowisko ds. informatyki

022 727 13 74

Audytor wewnętrzny

022 736 39 04

Referat rozwoju i promocji
Fundusze, organizaje pozarzadowe

022 727 34 11-13, wew. 192

Promocja

022 727 34 11-13, wew. 193

Biuro Obsługi Mieszkańców

022 727 34 11-13 wew. 250

Jednostki podległe

Administracja Budynków Komunalnych
ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria
022 727 32 45, faks 022 727 41 58
Godziny urzędowania:
Codzienie od 7:00 do 15:00
Zakład Gospodarki Komunalnej
022 727 35 46, faks 022 727 23 32
Usługi Komunalne 022 727 23 19-20
Wodociągi i kanalizacja 022 727 21 53
Godziny urzędowania:
Codzienie od 7:00 do 15:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
022 727 33 36, 022 727 29 07
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - piątek 7:30 - 16:00
Miejski Zespół Basenowo-Rekreacyjny
ul. Pijarska , 05-530 Góra Kalwaria
022 727 48 61, faks 022 727 48 81
Godziny urzędowania:
Codziennie od 6:00 do 22:00
Zespół Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej
ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria
022 7271 286, 022 7271 285
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
ul. Ks. Sajny 14, 05-530 Góra Kalwaria
Telefon: 022 727 31 04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. por. Jana Białka 4, 05-530 Góra Kalwaria
022 727 32 46 - biuro, przychodnia 022 7274 964
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 7:00 - 19:00

Regulamin OOU - POŁUDNIE

2009-05-29 / Administrator

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA - POŁUDNIE” § 1
Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie Obszar Ograniczonego Użytkowania - Południe” zwane
dalej w skrócie „Stowarzyszenie OOU - POŁUDNIE”. § 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa
o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego regulaminu.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości prawnej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest 05-500 Piaseczno, Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 46B. ... czytaj dalej

Deklaracja Członkowska

2009-05-29 / Administrator
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Stowarzyszenia zwykłego
„OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA – POŁUDNIE”
w skrócie „ OOU – POŁUDNIE ” z siedzibą w Jastrzębiu ... czytaj dalej

Góra Kalwaria

2009-05-25 / Administrator

Góra Kalwaria


Starostwo Powiatowe

2009-05-25 / Administrator

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. (022) 757 20 51, 757 20 60
fax (022) 737 11 58

Kancelaria Starostwa
Wydział Architektoniczno - Budowlany,
Referat Paszportowy oraz Wydział Komunikacji i Transportu
czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.30.

Wydział Architektoniczno - Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Kancelaria Wydziału
tel. (022) 756 61 63
fax (022) 737 11 58

Wydział
tel. (022) 756 61 03, 756 61 05, 756 61 06, 756 61 07, 756 61 09, 756 61 12, 756 61 14, 756 61 15, 756 61 18

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 12.00
czwartek: 8.00 - 12.00
piątek: 8.00 - 16.00

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 1 a
05-500 Piaseczno

Kancelaria
tel. (022) 736 48 70, 750 61 90
fax (022) 750 61 90

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.15

Pozostałe wydziały Starostwa przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00.


Tarczyn

2009-05-25 / Administrator

Tarczyn


Biuletyn informacji publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Piaseczno

2020-05-26
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego...

Obwieszczenie OŚR.6220.9.2020

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach: Pęchery i Grochowa, gm. Piaseczno, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim

Obwieszczenie OŚR.6220.5.2020

2020-05-25
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Obwieszczenie OŚR.6220.5.2020

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26921 PIASECZNO KRÓTKA na wieży kościoła usytuowanego w Głoskowie, dz. nr ew. 247/1

Postanowienie

2020-05-25
dot. wskazania nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Obwieszczenie OŚR.6220.4.2020.ŁM

2020-05-25
dot. zakończenia postępowania dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2019

2020-05-25
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Obwieszczenie OŚR.6220.20.2019

2020-05-25
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych - Stacji Bazowej BT10951 Józefosław 2 zlokalizowanej na istniejącym obiekcie budowlanym (wieża strunobetonowa H=50,0 m), na działce nr 42 przy ul. Ogrodowej 2 w miejscowości Józefosław

Obwieszczenie OŚR.6220.11.2020

2020-05-22
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Obwieszczenie OŚR.6220.11.2020

2020-05-22
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 113/3, 113/4, 114/3, 114/4 z obrębu 0019 Józefosław przy ul. Wenus w Józefosławiu, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Ogłoszenia

AUTA DOSTAWCZE NA GODZINY !!!

Wypożyczalnia samochodów dostawczych (furgony, kontenery, kontenery z windą) Tylko u nas czynne 7 dni w tygodniu !!! Niskie ceny !!! Nowa flota !!! Wynajem ... zobacz

SKUP SAMOCHODÓW#SKUP AUT # PIASECZNO I OKOLICE #NAJWYŻSZE CENY!

Chcesz szybko, wygodnie i bezpiecznie sprzedać swój używany samochód osobowy? Masz dość telefonów z tymi samymi pytaniami i niesłownych klientów, którzy nie po... zobacz

Pomagam dorosłym w pokonaniu angielskiego przez Skype

Witaj, czy zastanawiałeś się, ile możesz zyskać znając lepiej język angielski? O tym, jak ważna jest praktyczna znajomość tego języka przekonują się Ci, k... zobacz

Zatrudnimy na Cyprze pracowników biurowych

Poszukujemy Pracowników Biurowych na Cyprze. Znajomość języka obcego nie wymagana. Praca polega na obsłudze klienta online. Oferujemy bezpłatne zakwa... zobacz

KUPIE LAWETE

Kupie lawete do worzenia samochodów lawete do mini koparek autolawete pomoc drogową na samochodzie ciężarowym i dostawczym tel.725 361 836... zobacz