44. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie
Strona GłównaDarmowe Ogłoszenia PiasecznoBaza Firm Piaseczno

Strona główna » Menu Piaseczno » Aktualności » 44. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

44. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19.03.2014 r. (środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie .

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 43 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (zmiana klasyfikacji wydatków w wysokości 51.200,- zł na wniosek Centrum Kultury) .
9.2 sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 4.000 zł i przeznaczenia tych środków na zakup sprzętu informatycznego dla KPP w Piasecznie).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17.500 zł w związku powierzeniem Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego dla Gminy Konstancin – Jeziorna i Gminy Tarczyn).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 608.600 zł zgodnie z wnioskiem Ref. SS).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia o kwotę 17.778 zł wydatków dot. programu Comenius w ZSP w Józefosławiu oraz Gimnazjum w Zalesiu Górnym).
9.6 sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia środków w wysokości 3.550 zł na odsetki z tytułu wypłaty odszkodowania).
9.7 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1283/XLII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.01.2014 r.
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 86.612 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych).
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie”).
9.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 20.000 zł oraz przeznaczenia środków w wysokości 20.000 zł na zakup pojazdu typu Quad dla OSP Chojnów).
9.11 sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r.z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
9.12 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022.
9.13 w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 28 sierpnia 2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
9.14 w sprawie zmian w uchwale nr 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.15 w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Żłobka Miejskiego w Piasecznie.
9.16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. 34,27 m2 położonego w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.
9.17 W sprawie zawarcia umowy użyczenia na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy Placu Piłsudskiego 4 w Piasecznie9.18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym terenu położonego w Piasecznie przy ul. Mleczarskiej.
9.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 3/12, obręb 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.
9.20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 3/12, obręb 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.
9.21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 411/5, położonej w Złotokłosie.
9.22 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Malachitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.23 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gminnej nr 67/10, położonej w obrębie 54 miasta Piaseczno.
9.24 w sprawie zawarcia przez Gminę Piaseczno umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości ozn. nr ew. 182 położonej w Szczakach, stanowiącej jej własność.
9.25 w sprawie zawarcia przez Gminę Piaseczno umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości ozn. nr ew. 544/1 położonej w Gołkowie, stanowiącej jej własność.
9.26 W sprawie zamiany nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr ew. 45/3 na działkę nr ew. 44/2, obie położone w obrębie 37 miasta Piaseczno przy ul. Dworcowej.
9.27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszarów działek nr ew. 1809/1, 333/2, 783, 859.
9.28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 103 poz. 2579 z dn. 04.06.2007 r.).
9.29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno-Zalesie Dolne dla obszarów działek nr ew. 49/4, 49/3 i 46 obręb 65.
9.30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków oraz części miasta Piaseczno.
9.31 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Głosków.
9.32 w sprawie nadania nazwy Złotego Karpia ulicy położonej we wsi Żabieniec IRS w gminie Piaseczno.
9.33 w sprawie nadania nazwy Rybakówka ulicy położonej we wsi Żabieniec IRS w gminie Piaseczno.
9.34 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Komentarzy (0)
dodaj swój komentarz ->

Biuletyn informacji publicznej

Zarządzenie nr ADK.0050.27.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu miejskiego

2020-03-26
Zarządzenie nr ADK.0050.27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu miejskiego na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

2020-03-24
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta    i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości  publicznej  wykaz ...

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ograniczenia handlu na targowiskach miejskich

2020-03-19
Zarządzenie nr UTP.0050.1.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z dnia 19.03.2020 r. w sprawie ograniczenia handlu na targowiskach miejskich na terenie Gminy Piaseczno, w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, ze względu na ogłoszony na obszarze...

Inspektor/Podinspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

2020-03-16
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  Inspektor/Podinspektor  nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.   KLAUZULA INFORMACYJNA Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych...

Zawiadomienie o 22 sesji Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2020 r.

2020-03-12
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2020 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

Projekty uchwał na 22 sesję Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2020 r.

2020-03-12
Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 18 marca 2020 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

2020-03-11
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  Inspektor/Podinspektor  nadzoru robót  elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych  i Inżynierii Ruchu – ½  lub pełny etat.   KLAUZULA INFORMACYJNA ...

Inspektor/Podinspektor ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji

2020-03-11
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Podinspektor   ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji   KLAUZULA INFORMACYJNA Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno...

Projekty uchwał na 21 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 09 marca 2020 r.

2020-03-06
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 10 ust. 2, Statutu Gminy Piaseczno, zwołuję na dzień 09 marca 2020 r. ( poniedziałek ) na godz. 8:30  - XXI sesję, nadzwyczajną  Rady Miejskiej w Piasecznie . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta...

Zawiadomienie o 21 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 9 marca 2020 r.

2020-03-06
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 10 ust. 2, Statutu Gminy Piaseczno, zwołuję na dzień 09 marca 2020 r. ( poniedziałek ) na godz. 8:30  - XXI sesję, nadzwyczajną  Rady Miejskiej w Piasecznie . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta...

Ogłoszenia

AUTA DOSTAWCZE NA GODZINY !!!

Wypożyczalnia samochodów dostawczych (furgony, kontenery, kontenery z windą) Tylko u nas czynne 7 dni w tygodniu !!! Niskie ceny !!! Nowa flota !!! Wynajem ... zobacz

SKUP SAMOCHODÓW#SKUP AUT # PIASECZNO I OKOLICE #NAJWYŻSZE CENY!

Chcesz szybko, wygodnie i bezpiecznie sprzedać swój używany samochód osobowy? Masz dość telefonów z tymi samymi pytaniami i niesłownych klientów, którzy nie po... zobacz

Pomagam dorosłym w pokonaniu angielskiego przez Skype

Witaj, czy zastanawiałeś się, ile możesz zyskać znając lepiej język angielski? O tym, jak ważna jest praktyczna znajomość tego języka przekonują się Ci, k... zobacz

Zatrudnimy na Cyprze pracowników biurowych

Poszukujemy Pracowników Biurowych na Cyprze. Znajomość języka obcego nie wymagana. Praca polega na obsłudze klienta online. Oferujemy bezpłatne zakwa... zobacz

KUPIE LAWETE

Kupie lawete do worzenia samochodów lawete do mini koparek autolawete pomoc drogową na samochodzie ciężarowym i dostawczym tel.725 361 836... zobacz